De Participatiewet 

Wat houdt die ook alweer in?

De Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Een baan is immers het beste middel om mensen te laten meedoen -participeren- in de maatschappij. Het biedt mensen perspectief, zelfrespect en sociale contacten en draagt bij aan de gezondheid.

Markt en overheid
Kabinet en werkgevers hebben daarom de ‘banenafspraak’ gemaakt: werkgevers – in de marktsector – hebben beloofd om, tot 2026, 100.000 extra banen aan te bieden. Daarnaast heeft ook de overheid 25.000 extra banen beloofd. Zowel grote als kleinere werkgevers kunnen voor deze extra banen zorgen. Tot en met 2017 betekent dit dat er landelijk 5000 extra banen moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wordt dit quotum niet gehaald, dan worden er heffingen opgelegd en zal de Participatiewet een meer verplichtend karakter krijgen.

Lees meer over de Participatiewet op de site van VNO-NCW

Lees meer over de Participatiewet op de site van de Rijksoverheid


Om de Participatiewet met elkaar zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben de gemeenten Zaanstad en Purmerend het participatiebedrijf Werkom opgericht. Werkom is de plek waar de inwoners van Zaanstad en Purmerend met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt weer werkfit worden gemaakt.

Werkom biedt diensten aan gemeenten, werkzoekenden en werkgevers in de regio Zaanstreek Waterland.

Lees hier meer over Werkom

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl