Participatieopgave 

Werkzoekenden met een bijstandsuitkering kunnen via het Sociaal Wijkteam ondersteuning krijgen bij begeleiding naar werk. Mensen die extra begeleiding nodig hebben kunnen terecht bij participatiebedrijf Werkom. Zo helpen we iedereen om weer mee te kunnen doen.

Het Sociaal Wijkteam en Werkom: voor begeleiding naar werk en participatie


Iedereen in Zaanstad die een ondersteuningsvraag heeft op het gebied van werk, kan terecht bij het Sociaal Wijkteam (inwoners onder de 27 jaarkunnen bij het Jongerenloket terecht). Zodra mensen een uitkering aanvragen bij de gemeente worden ze uitgenodigd voor een gesprek bij het wijkteam. In dit gesprek komt ook de eventuele ondersteuning bij het zoeken naar werk of participatie aan de orde. Samen met de medewerker van het wijkteam stelt de inwoner een plan van aanpak op.  

Samenwerking met Werkom
Wanneer het gaat om mensen die extra begeleiding nodig hebben op weg naar betaald werk, werken de wijkteams sinds begin 2018 samen met participatiebedrijf Werkom. Werkom biedt dienstverlening aan werkzoekenden uit Zaanstad en Purmerend, en aan werkgevers uit de hele regio.   

Samen met de inwoner
Of mensen nu slechts een klein zetje nodig hebben om zelfstandig (betaald) werk te vinden of juist intensieve ondersteuning, in alle gevallen kijken we samen met de inwoner naar hoe en op welke manier hij of zij weer zo snel mogelijk kan meedoen. Betaald of bijvoorbeeld als vrijwilliger. 

De weg naar werk

Hoe regelen we in Zaanstad de weg (terug) naar werk en meedoen? Klink op de afbeelding en bekijk de infographic.

alternative tekst

De ingeslagen koers...


In het Koersbesluit geeft de gemeente Zaanstad haar visie op de dienstverlening die vanuit de nieuwe uitvoeringsorganisatie wordt geboden aan werkzoekenden en werkgevers. In het besluit leest u ook over de wijze waarop deze dienstverlening wordt aangeboden en de rol die de nieuwe uitvoeringsorganisatie kan vervullen in de versterking van de lokale en regionale arbeidsmarkt.
Daarnaast beschrijft de gemeente op hoofdlijnen de verwachte resultaten, begroting en sturing van de nieuwe uitvoeringorganisatie. 


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl